Maart 2015

Liewe vriende van die sentrum,

Dis moeilik om te glo dat ‘n kwart van die jaar alreeds verby is – en mens wonder onwillekeurig of jy alles gedoen gaan kry waaroor jy gedroom het vir die nuwe jaar. By die sentrum het ons ook soveel drome en ideale – waarvan niks sal realiser sonder die getroue ondersteuning, voorbidding en goedhartigheid van ons vriende, soos julle, nie.

 

Daar het twee voorvalle diea fgelope maand plaasgevind wat my net weer laat besef het dat ons met ‘n taak besig is wat vir ons opgelê is en waarmee ons MOET volhou, al lyk dit soms of al die “odds” teen ons is.  Een van ons lede, wat meer as 20 jaar lid was van die sentrum, moes ons verlaat en na ‘n tehuis gaan agv verswakking. Haar hartroerende afskeid van almal by die sentrum, was bewys van wat die sentrum vir haar beteken het. ‘n Ander, baie nuwe lid, slegs vanaf die begin van die jaar lid van die sentrum – sterf met haar lidmaadskapkaartjie in haar hand – en haar familie getuig dat sy meermale genoem het dat hierdie drie maande die beste van haar lewe was! Dit laat ons klein voel voor ons Skepper dat die groot verantwoordelik van die sentrum juis aan ons toevertrou is.

Help ons asb om met die taak voort te gaan en ondersteun ons met die volgende projekte:

Basaar, Vrydag, 8 Mei – ons benodig bestanddele : meel, suiker, ens, MAAR asb ook klaar produkte soos beskuit, kleinkoekies, groot koeke – alles wat ‘n basaar lekker maak – ook hande om te help, asb.

“Liewe heksie - flower power” die KKNK produksie met oa Margit Meyer –Rodenbeck (Dowwe Dolla) op Saterdag, 23 Mei om 19:00 in die Bellville stadskouberg. Kan jy jou voorstel hoeveel pret Dowwe Dolla met Heksie, Nkandla, ens kan he? Geskik vir 4 – 84 jariges!

Oom Tienie van Zyl, 83 jaar oud, stap op 16 Mei die Brackenfell halfmarathom -21 km – ten bate van die sentrum. Ons soek persone om hom per km te borg.

Die opbrengs van al hierdie projekte gaan vir ons kerskospakkieprojek.

Kontak my asb as jy meer besonderhede wil hê.

Groete,

Margaret

NS dankie vir al die goeie wense na my operasie  - ek is hopelik 20/4 weer op kantoor!

 

Ruyterwacht Welcomes:

  • Any food donations
  • Cash donations 
  • Fuel and or vehicle maintenance sponsorship
  • Magazines and books
  • Furniture, bric & brac
  • Clothes
  • Art & craft supplies
  • Outings and experiences

 

Our Bank Details: 

ABSA Bank Parow

Branch Code: 632005, 

Cheque Acc.Nr: 390169582

 

All donations (cash as well as in natura) received are tax deductible through a Section 18 receipt issued by Ruyterwacht Senior Centre.

IMGP0809-300x225.jpg