31 Oktober 2014

Liewe vriende van die sentrum,

Dis moeilik om te glo dat daar skaars twee mande van 2014 oor is – so min jaar oor en nog so baie om te doen. Oktobermaand het gesorg vir baie opwinding : Die eerste dag van die maand was vir ons sommer baie spesiaal : Internasionale dag vir bejaardes!! Aangesien dit nou amptelik die mooiste, mooiste maand is , moes ons darem die lente behoorlik vier en dit kon ons doen met die welwillendheid van die Western Province care centre wat die lede kom bederf het met heerlike eetgoed, maar nog belangriker : hulle het die “Country Boys” saamgebring wat heerlike musiek gemaak het : het jy al gesien hoe ‘n klomp bejaardes 11uur in die oggend in die gangetjies tussen die tafels dans dat die tonge uithang? – doodmoeg, maar baie gelukkig! 

 

Ons koor het by die senior korefees by NGK La Rochelle opgetree en ons baie trots gemaak : baie dankie Pietie vir wat jy onder baie moeilike omstandighede met die koor regkry – dit beteken so baie vir die koorlede! Aangesien dit Borskanker bewustheidsmaand was, het ons besoek ontvang van die “Reik na herstel” en kon ons weer hoor : “Cancer is a word, not a sentence”! Ons het die dag sommer met pienk “cup cakes” gevier! Ons is bewus van baie van ons lede wat in die verlede met die siekte gestry het en van wat ander wat dit op die oomblik in die oë staar – altyd goed om te hoor dat daar altyd hoop is.

Ons het besoek ontvang van “Bibles for believers”, was baie dankbaar vir die vryheid wat ons in ons dierbare land het om ons godsdiens uit te leef en kon dink aan so baie in die wêreld wat nie dieselfde voorreg het nie. Andre Warrington en ‘n groep van sy “Jesus in aksie”-vriende het die sentrum besoek en die lede met die Goeie Boodskap bedien en bederfies saamgebring – dit bly ‘n voorreg om Christenskap in aksie te beleef by ons sentrum.

Ons het ons eie koredag gehad met die kore van Parow senior sentrum en Vulindlela senior sentrum van Crossroads wat ons kom besoek het – hoe wonderlik dat die taal van musiek tot ons almal spreek, alhoewel ons dalk nie mekaar se tale verstaan nie!

Die laaste stukkie van die jaar lê voor, met die insameling van kerskospakkies hoog op ons belangrikheidslysie – kontak ons asb as jy dalk daarby betrokke wil raak!

Groete,

Margaret Olivier

 

Ruyterwacht Welcomes:

  • Any food donations
  • Cash donations 
  • Fuel and or vehicle maintenance sponsorship
  • Magazines and books
  • Furniture, bric & brac
  • Clothes
  • Art & craft supplies
  • Outings and experiences

 

Our Bank Details: 

ABSA Bank Parow

Branch Code: 632005, 

Cheque Acc.Nr: 390169582

 

All donations (cash as well as in natura) received are tax deductible through a Section 18 receipt issued by Ruyterwacht Senior Centre.

IMG_0022-300x225.jpg